DPS Zimnowoda
Nasz Dom Pałac Co nowego Dla kogo DPS? Warunki Jak u nas zamieszkać? Kontakt


Galeria zdjęć


Galeria zdjęć


Galeria zdjęć

Profil Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Domy pomocy społecznej świadczą całodobową opiekę osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Prawo do zamieszkania w domu przysługuje osobom wymagającym całodobowej opieki, pozbawionym możliwości zamieszkania w domu rodzinnym i jest zagwarantowane Ustawą o pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

- osób w podeszłym wieku,
- osób przewlekle somatycznie chorych,
- osób przewlekle psychicznie chorych,
- dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
- dzieci i młodzieży niepełnosparwnych intelektualnie,
- osób niepełnosparwnych fizycznie.

Domy świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie jest domem dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (upośledzonych umysłowo). Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Zimnowodzie muszą posiadać dokument potwierdzający ten typ niepełnosprawności.


Galeria zdjęć


Galeria zdjęć


Galeria zdjęć
DPS Zimnowoda
KontaktFacebookKontaktBIP