Wesoły nam dzień dziś nastał,

którego z nas każdy żądał.

Tego dnia Chrystus zmartwychwstał.

Alleluja, Alleluja

Radujcie się więc

i z ufnością patrzcie w przyszłość.

Niech zsyła na Was łaski

i wnosi szczęście do Waszego życia.